top of page


Privacy Verklaring

The Power of Peers, gevestigd aan Nijmeegsebaan 61, 6525 DX Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

a.van.geffen@propersona.nl

Nijmeegsebaan 61, 6525 DX Nijmegen
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

The Power of Peers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- E-mailadres

- Gegevens over uw activiteiten op onze website (cookies)
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via a.van.geffen@propersona.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 

The Power of Peers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- Werving of informatie verstrekken voor deelname aan het onderzoek

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Waar worden uw gegevens opgeslagen

De gegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen

 

Gegevens Indien u deelneemt aan het onderzoek The Power Of Peers

Indien u uw e-mail adres op de website achterlaat zal de onderzoeker A. van Geffen persoonlijk contact met u opnemen. U wordt eerst uitgebreid geïnformeerd over deelname en de verwerking van uw gegevens voor het onderzoek. Dit wordt alleen gedaan wanneer u wenst deel te nemen, en er wordt een toestemmingsverklaring opgesteld en ondertekend. U kunt te allen tijde aangeven dat u uw toestemming wil intrekken. Uw gegevens zullen dan worden verwijderd.
 

Geautomatiseerde besluitvorming

The Power of Peers neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The Power of Peers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

- Uw gegevens worden enkel bewaart ten dienste van het onderzoek en zo lang het onderzoek loopt. De looptijd van het project eindigt in April 2026. Uw gegevens worden hierna verwijderd.

- U kunt ten alle tijde aangeven dat u uw gegevens wilt laten verwijderen via a.van.geffen@propersona.nl
 

Delen van persoonsgegevens met derden

The Power of Peers deelt uw persoonsgegevens niet met derden. De website wordt gehost op platform WIX, dat zorgt draagt voor de beveiliging van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Power of Peers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Power of Peers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar a.van.geffen@propersona.nl.

The Power of Peers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Power of Peers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met a.van.geffen@propersona.nl

 

Waar kunt u met klachten terecht

Met eventuele algemene klachten over de dienstverlening danwel het gebruik of verwerken van uw gegevens kunt u terecht bij a.van.geffen@propersona.nl 

bottom of page